יום ארוך במיוחד

וזה הסוף

הישורת האחרונה?

זהו, נגמר

בחינה אחרונה, קרם ברולה ושנה טובה אחת

איזו הקלה

לעזאזל עם הצנרת וקצת על קטלוניה (והקטלנים)

כמה קטנות