עוד סוף אחד

שמלה ועוד קצת

מה עושים כשנשארים לבד בבית?

מכונת תפירה משלי