נסים קטנים

אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו

יאסר בן ארבע