בית מטבחיים 5

שחיטה #1

הרהורים על אתיקה

מוגן: מה את/ה היית עושה?

לכתוב כדי לזכור

לב פועם