בית מטבחיים 5

עתיד מזהיר

מי מפחד ממחטים?

מים וסבון

למה?