קרוקס באל פאיס

חג הנפצים או סאן ג'ואן

יש מלגה!

תגובה ישראלית מותנית

לעזאזל עם הצנרת וקצת על קטלוניה (והקטלנים)