שוק בשבת בבוקר, גרסת טובינגן

רק רציתי לחלוק אתכם…